Elektronische documentverwerking/-herkenning m.b.v. Scan Sys

Scan Sys levert oplossingen voor intelligente documentverwerking. Op basis van gescande inkoopfacturen, vrachtdocumenten, aftekenlijsten, etc. kunnen o.a. referenties, bedragen en crediteuren worden herkend. Een flexibele koppeling richting onze systemen (Mitoz, Kratoz) zorgt ervoor dat op basis van de gescande informatie allerlei vervolgacties in het systeem automatisch plaats kunnen vinden. Maar ook het feit dat een gescande inkoopfactuur qua bedragen kan worden gematched met de geregistreerde reserveringen levert uiteraard al een enorme besparing t.o.v. foutgevoelige handmatige invoer. Er zijn legio mogelijkheden en e.e.a. is uiteraard beproefd: we hebben reeds diverse klanten die Scan Sys als aanvulling op hun systeem met succes hebben ingezet.

Similar Posts