Functionaliteit m.b.t. autorisatie

Ondanks het feit dat flexibel maatwerk onze specialiteit is, ontwikkelen we regelmatig ook functionaliteit die desgewenst voor alle klanten van toepassing kan zijn. Goed voorbeeld hiervan is onze functionaliteit m.b.t. autorisatie. We hebben zeer gebruiksvriendelijke software ontwikkeld om op basis van een goed visueel inzicht/overzicht rechtengroepen en of individuele uitzonderingen te kunnen configureren. Inclusief het kunnen exporteren van deze gehele matrix ten behoeve van bijvoorbeeld de accountantscontrole.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op voor een toelichting en/of demo!

Similar Posts